ZNANSTVENI ČLANKI

Rezultate temeljnega znanstveno-raziskovalnega dela uspešno predstavljamo v domačih in mednarodnih uveljavljenih revijah s ciljem doseganja izjemnih oziroma zelo kvalitetnih dosežkov. Pri tem izpostavljamo izvirne rezultate znanstvenega raziskovanja ter tako prispevamo k svetovni zakladnici znanja.

IZPOSTAVLJENI ČLANKI