Udeležba na Slovenskih regionalnih dnevih

Dr. Damjan Kavaš se je 16. in 17. 5. 2024 udeležil Slovenskih regionalnih dnevov, ki so z naslovom Demografija, kadri, regionalni razvoj potekali v Novem mestu. V dveh dnevih so se zvrstile različne predstavitve, razprave in okrogle mize, med drugim na temo Strategije regionalnega razvoja, trendov na področju demografije in potreb po kadrih, analize trendov na trgu delovne sile v Sloveniji, kadrov in regionalnega razvoja, o regijah kot privlačnem okolju za življenje in delo, o izzivih zaposlovanja tuje delovne sile v Sloveniji. Dr. Kavaš je 17. 5. vodil okroglo mizo z naslovom Tuja delovna sila in integracija.