TRG DELA IN IZOBRAŽEVANJE

Področje trga dela in izobraževanja se osredotoča na razumevanje:

  • potreb po znanju in veščinah, ki jih delavci potrebujejo za opravljanje dela,
  • odločitev, ki jih sprejemajo posamezniki med izobraževanjem in na trgu dela,
  • gibanja plač, brezposelnosti in zaposlenosti,
  • vplivov politik na izobrazbo ter stanje na trgu dela,
  • rezultatov, ki jih delavci dosegajo na trgu dela in med izobraževanjem, s poudarkom na razlikah med spoloma.


Izvajamo mikroekonometrične raziskave, ki so osnovane na administrativnih in anketnih podatkih. Med izbrane novejše študije prištevamo: analizo alokacije časa in čustvene izčrpanosti med pandemijo covid-19 v Sloveniji, analizo vplivov študentskega dela in akademskega uspeha na verjetnost zaposlitve po študiju, analizo vplivov študentskega dela na študijski uspeh, analizo potreb po izvajanju visokošolskih študijskih programov v Sloveniji in analizo vzrokov pokojninske vrzeli med spoloma v Sloveniji. Z mikrosimulacijskim modelom trga dela pa pomembno prispevamo tudi k razvoju modelskih orodij, ki so posebej prilagojena slovenskemu trgu dela.

Fotografija Tjaše Bartolj

dr. Tjaša BARTOLJ
Kontaktna oseba

t. +386 1 5303 834
e. tjasa.bartolj@ier.si

PROJEKTI NA PODROČJU TRGU DELA IN IZOBRAŽEVANJA

  • Vsi projekti
  • Domači javni
  • Domači tržni
  • Tuji javni
  • Tuji tržni

PUBLIKACIJE NA PODROČJU TRGA DELA IN IZOBRAŽEVANJA