Nova Gorica, hotel

28. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu

V petek, 26. 5. 2023, smo s soavtorji na 28. strokovnem srečanju ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu z naslovom »S podatki do strateških odločitev« predstavili aktualne in odprte zadeve v zdravstvu, ki jih obravnavamo in za katere predlagamo rešitve na sejah Strateškega sveta v zdravstvu. Zaključki srečanja so dostopni na povezavi: http://www.devz.si/wp-content/uploads/2023/05/Zaklju%C4%8Dki-in-sporo%C4%8Dila-28.-strokovnega-sre%C4%8Danja-ekonomistov-in-poslovodnih-delavcev-v-zdravstvu.pdf