ICHOM logotip

Standardni set za merjenje izhodov zdravljenja osebnostnih motenj

Sodelavka IER dr. Valentina Prevolnik Rupel je kot raziskovalka sodelovala pri razvoju standardnega seta za merjenje izhodov zdravljenja osebnostnih motenj. Standardni set je razvila skupina največjih strokovnjakov s področja psihiatrije, psihologije, duševnega zdravja, strokovnjakov za merjenje zdravja kot tudi oseb, ki imajo ali so imeli osebnostne motnje. ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) je neprofitna organizacija, ki je do sedaj razvila že 34 standardnih setov. Standardni set sestoji iz področij zdravja, ki so pomembne za vsakega pacienta z osebnostno motnjo, instrumentov, ki merijo izhode zdravljenja za vsako od definiranih področij zdravja, časovnih točk vsakega merjenja ter osnovnih značilnosti pacienta, ki lahko vplivajo na razlike v meritvah (npr. spol, starost, izobrazba). Standardni set za osebnostne motnje je dostopen zastonj in na razpolago za uporabo vsem, nahaja pa se na tej povezavi. Nadejamo se, da bo standardni set v čim večjem obsegu uveljavljen tudi v Sloveniji.