L2P logotip

Srečanje partnerjev projekta L2P 2020+ v Ljubljani

8. novembra 2018 je IER v Ljubljani organiziral srečanje partnerjev in sestanek usmeritvenega odbora projekta Learn-to-Perform 2020Plus (L2P 2020+). V okviru srečanja smo projektni partnerji obravnavali trenutno stanje projekta, možnosti za spremembe projekta, Matura+ vsebine ter dodatne učne vsebine na Gimnaziji Murska Sobota. Na sestanku usmeritvenega odbora smo članom odbora predstavili pretekle aktivnosti in dosežke ter načrte za dokončanje vseh zastavljenih projektnih aktivnosti in rezultatov. Projekt se zaključi septembra 2019.