YOUMIG logotip

Sporočilo za javnost: YOUMIG nacionalna priporočila

Na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, smo v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo 15. maja 2019 v okviru projekta YOUMIG izdali Nacionalna priporočila za boljše institucionalno sodelovanje na področju migracij mladih. Nacionalna priporočila so rezultat prizadevanj v okviru projekta YOUMIG, da bi se spodbudilo sodelovanje med različnimi ravnmi upravljanja in preskusilo mehanizme izmenjave znanja, informacij in podatkov. Dokument se osredotoča na izboljšanje razpoložljivosti in kakovosti kazalnikov v zvezi z migracijami mladih skozi večnivojsko sodelovanje ter na izzive, ki jih migracije mladih predstavljajo na lokalni ravni (konkretno za Mestno občino Maribor). Dokument je dostopen na povezavi Nacionalna priporočila za boljše institucionalno sodelovanje na področju migracij mladih. Za več informacij kontaktirajte dr. Nado Stropnik, (01) 5303 864, stropnikn@ier.si.