Spletni seminar One World YoungStats o stohastični dinamiki tekočin

V sredo, 15. novembra 2023, s pričetkom ob 15:00 bo v okviru mednarodnih spletnih seminarjev One World YoungStatS potekal seminar na temo stohastične dinamike tekočin (angl. Stochastic Fluid Dynamics).

Študij dinamike tekočin in s tem povezanih stohastičnih parcialnih diferencialnih enačb je standardna tema v verjetnosti in ergodični teoriji, kjer je pred kratkim prišlo do večjega preskoka v raziskovanju z obratom k uporabi naključnega šuma na osnovi teorij prenosa. Uporabe teh raziskovanj so denimo v študijah podnebnih sprememb, stohastične parametrizacije ter verjetnosti, naključnih procesov in matematične fizike v splošnem. Predstavili se bodo štirje trenutno mednarodno aktivni mlajši raziskovalci na tem področju, seminar bo komentiral Umberto Pappalettera z univerze v Bielefeldu v Nemčiji.

Na seminar se lahko registrirate na strani https://youngstats.github.io/post/2023/10/14/stochastic-fluid-dynamics/. Ogled seminarja je mogoč tudi preko živega predvajanja na YouTube, https://www.youtube.com/channel/UCEbKO91ilMIMXFIKjU-KdKw.

Seminarji One World YoungStatS so del projekta YoungStatS, ki poteka v okviru pobude Young Statisticians Europe (YSE) pri združenju FENStatS. Projekt poteka s podporo združenj Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability ter Institute of Mathematical Statistics (IMS). Projekt koordinira sodelavec Inštituta za ekonomska raziskovanja, dr. Andrej Srakar.