Forget Heritage logotip

Smernice za vključevanje meščanov v valorizacijo zapuščenih zgodovinskih znamenitosti

V okviru projekta Forget Heritage (program Srednja Evropa), ki se ukvarja z razvojem inovativnih upravljalskih modelov javno-zasebnega sodelovanja v neizkoriščenih zgodovinskih objektih, smo v sodelovanju z Oddelkom za arhitekturo in oblikovanje Univerze v Genovi ter Oddelkom za kulturo Mesta Genova pripravili publikacijo Smernice za vključevanje meščanov v valorizacijo zapuščenih zgodovinskih znamenitosti. Slovenska različica publikacije se nahaja na tej povezavi.