Smernice za uvedbo na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave v Sloveniji 2023

Smernice za uvedbo na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave

Po uspešni predstavitvi in izdaji Smernic za uvedbo na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave v slovenskem jeziku v oktobru 2022 na Zdravniški zbornici je danes izšla tudi verzija smernic v angleškem jeziku. Smernice je pripravila ekspertna skupina pod vodstvom predsednice prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel z Inštituta za ekonomska raziskovanja, pri pripravi pa so sodelovali številni deležniki in strokovnjaki z različnih področij: izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, zdravnik prim. mag. Dorjan Marušič, Janez Bernik, Roche Slovenija, Anže Droljc, Better, Anka Bolka, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Biserka Simčič, Ministrstvo za zdravje, Janko Burgar, Cosylab, Združenje za informacijsko tehnologijo pri GZS, doc. dr. Aleš Rozman, zdravnik in zdaj v. d. direktor Univerzitetne klinike Golnik, prof. dr. Matej Drobnič, zdravnik, Ortopedska klinika UKC Ljubljana in Katedra za ortopedijo Medicinske fakultete UL ter član RSK za ortopedijo, in Gregor Cuzak, HealthDay.si, koordinator skupine. Vljudno vabljeni k branju!