ERCIM WG logotip

Sekcija Naključne matrike v statistiki in ekonometriji od 17. do 19. decembra 2022

Dr. Andrej Srakar, sodelavec Inštituta za ekonomska raziskovanja, organizira vabljeno sekcijo Naključne matrike v statistiki in ekonometriji v okviru povezanih 15. mednarodne konference računske in metodološke statistike CMStatistics in 16. mednarodne konference računske in finančne ekonometrije CFENetwork. Konferenci bosta potekali na King’s College v Londonu med 17. in 19. decembrom 2022, v okviru sekcije pa bodo predstavljeni štirje nedavni prispevki vodilnih ameriških avtorjev. Na konferenci bo dr. Srakar predstavil tudi samostojni prispevek, ki razvija Bayesov pristop, uporaben za različne ekonometrične specifikacije modelov hedonične regresije, pogosto uporabljene na področju financ in ekonomike nepremičnin. Celoten program konference je dostopen na tej povezavi.