RAZISKOVALNI PROGRAM

Raziskovalni program se veže na osrednji državni strateški dokument – Strategijo razvoja Slovenije 2030 – in se skladno z njim usmerja na raziskovalna področja, ki so pomembna za družbeni, ekonomski, socialni, prostorski, okoljski in regionalni razvoj Republike Slovenije. 

Cilji, usmeritve in izvajanje programa

Glavni cilj raziskovalnega programa je razvoj novih modelov, metod, analiz ter nadaljnji razvoj relevantnih teorij s ciljem reševanja izbranih gospodarskih, družbenih in okoljskih izzivov v skladu s Strategijo razvoja Slovenije 2030. V okviru raziskovalnega programa sta medčasovna dimenzija razvoja in prostorsko uravnotežen razvoj vključena kot horizontalni prioriteti, prav tako pa je obravnavan tudi nadaljnji razvoj modelskih orodij in metodologij.

Raziskovalni program je usklajen z usmeritvami programa Obzorja Evropa 2021-2027, ki krepi znanstveno-tehnološke temelje Unije, da se lažje spopada z največjimi svetovnimi izzivi našega časa in prispeva k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Izvajanje programa temelji na interdisciplinarnem pristopu s tesnim sodelovanjem z raziskovalnimi institucijami v Sloveniji in tujini, tudi iz drugih ved, kot so družboslovne, naravoslovne, tehniške in humanistične znanosti.

 

dr. Boris MAJCEN
Vodja programa

t. +386 1 5303 810
e. boris.majcen@ier.si