Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje