Priprava metodologije in presoja učinkovitosti ukrepov iz naslova Strategije pametne specializacije