Priprava modela za napovedovanje potreb po izvajanju visokošolskih študijskih programov na nacionalni ravni in izvedbi raziskave trenutnega položaja diplomantov visokošolskih študijskih programov na trgu dela