Prepoznavanje in razumevanje vlog dejavnikov državne blaginje za oskrbo starih ljudi živečih v skupnosti v Sloveniji in Avstriji