Omejitve agilnega dela: preučevanje učinkov agilnosti na spanje in inovativnost