Nadgradnja analitičnih modelov na področju pokojninskega sistema

Operacija “Nadgradnja analitičnih modelov na področju pokojninskega sistema” je financirana iz Evropskega socialnega sklada (ESS) v obdobju 2018-2023. Namen operacije je zagotovitev rednega raziskovalnega dela na razvoju in vzdrževanju tako baz podatkov kot tudi modelskih orodij, ki bodo omogočala hitro in učinkovito odzivnost na strateške in tudi tekoče potrebe nosilcev ekonomske politike na pomembnih področjih delovanja slovenske vlade v naslednjih desetletjih: davčnega sistema in socialnih prispevkov, pokojninskega sistema, socialnih transferjev in trga dela. Ob upoštevanju medsebojnih interakcij posameznih orodij, potrebe po različni stopnji natančnosti obravnave posameznih vprašanj in praktične uporabnosti tudi s strani predstavnikov naročnika bomo v okviru projekta raziskovalne napore usmerjali v naslednja programska orodja, ki jih bomo medsebojno tudi ustrezno povezali (kot posamezne module širše modelske platforme ali z uporabo ocenjenih parametrov enačb obnašanja oziroma dobljenih rezultatov kot inputov):

A. Razvoj mikrosimulacijskega modela trga dela
B. Nadaljnji razvoj mikrosimulacijskega modela socialnih transferjev
C. Nadaljnji razvoj dinamičnega pokojninskega modela

Načrtovana vrednost operacije znaša 1.625.000 EUR, od česar je prispevek Unije 1.300.000 EUR, 325.000 EUR pa je sofinanciranje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Več informacij o evropski kohezijski politiki se nahaja na strani EU skladi.

V okviru operacije smo pripravili najpomembnejše ključne poudarke statističnih podatkov in modelskih izračunov v obliki spodnjih infografičnih prikazov.

POKOJNINSKI SISTEM:

DAVKI IN SOCIALNI TRANSFERJI:

TRG DELA: