Medresorsko usklajeno spodbujanje razvoja v obmejnih problemskih območjih