Learn to perform in work life 2020+ (Interreg Si-At)

Cilj projekta L2P-2020+ (Interreg Slovenija-Avstrija), ki se je začel s 1. 9. 2016 in traja tri leta, je izboljšati institucionalno sodelovanje z namenom ustvariti poklicne možnosti za mlade v obmejnem gospodarskem prostoru. Zato je potrebno predvsem skupno razumevanje položaja mladih na čezmejnem trgu dela, kar bomo proučili v okviru študije »Youth on the cross-border job market« (Mladi na čezmejnem trgu dela). Odgovor na izzive skupnega čezmejnega trga dela predstavlja medregionalni izobraževalni program, ki ga bomo v okviru projekta razvili in nudili bilateralno na obeh straneh meje, pri čemer bodo sodelovala tudi lokalna podjetja. Projektni partner BORG (Gimnazija Bad Radkersburg) bo dve leti ponujal možnost izobraževanja za dijake iz Slovenije in Avstrije, prenos koncepta v Slovenijo pa se pripravlja z izobraževanjem učiteljev (na način »train the trainer«). Izobraževanje mladih bo koristno ne samo za udeležene dijake, ampak tudi za podjetja, ki na ta način lahko izboljšajo svoj položaj na področju pomanjkanja strokovnih delavcev. Izobrazba, ki lahko vodi do zaposlitve v lokalnem podjetju, je učinkovit ukrep proti odseljevanju mladih s podeželja. Pet projektnih partnerjev pri izvedbi projekta sledi inovativnemu pristopu: čezmejni vidik, ki zahteva sodelovanje partnerjev iz obeh držav, pomeni v primeru projekta L2P-2020+ nov pogled na trg dela v programskem območju (partnerji izhajajo iz skupnega čezmejnega trga dela) ter razvoj nove vrste izobraževanja, kar je zajeto v skupnem, medregionalnem izobraževalnem programu.

Projektni partnerji projekta so:

  • Občina Bad Radkersburg (AT)
  • BORG (AT)
  • Gimnazija Murska Sobota (SI)
  • Inštitut za ekonomska raziskovanja (SI)
  • Bad Radkersburg Beteilingungs gesellschaft m.b.H. (AT)

Vrednost projekta:
Skupaj: 786.281,15 EUR
ERDF: 668.338,96 EUR