Izvedba analize stanja na področju intelektualne lastnine v Sloveniji