Innovative, replicable and sustainable Private Public Cooperation management models of the abandoned historical sites by setting up Cultural and Creative Industries (Interreg Central Europe)

“Forgetting to remember, remembering to Forget” (Rodney Harrison).

Projekt Forget Heritage je triletni projekt v programu INTERREG Srednja Europa, ki se je začel 1. junija 2016. Njegov glavni cilj je spodbujanje sodelovanja med srednjeevropskimi mesti z namenom identificirati inovativne, ponovljive in trajnostne modele upravljanja zogodovinskih mest po principu javno-zasebnega sodelovanja s pomočjo valorizacije preko ustanavljanja kulturnih in kreativnih podjetij.

Za večino mest je značilna prisotnost neizkoriščenih zgodovinskih stavb, ki so zaznamovale zgodovino lokalne skupnosti. V trenutnem zanemarjenem stanju so pozabljene v zgodovinskem spominu in negativno vplivajo na okoliške kraje tako, da se spremenjajo v “urbane praznine”. “Nove ideje potrebujejo stare stavbe” (Jane Jacobs): izziv, ki ga skupaj rešujemo projektni partnerji, je najti inovativno in trajnostno rešitev za zaščito in valorizacijo kulturne dediščine Srednje Evrope, ki bo povečala njegovo ekonomsko vrednost. Namen konzorcija je drugim mestom pripraviti priporočila, kako okrepiti skrite potenciale kulturne dediščine z namenom vplivati na kakovost življenja državljanov ter na nosilce kulturnih in kreativnih industrij, ki bodo tako ustvarili nove delovne priložnosti in povečali svoje upravljalske sposobnosti.

Projektni partnerji so:

  • Občina Genova (IT)
  • Inštitut za ekonomska raziskovanja (SI)
  • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (SI)
  • Mesto Nueremberg (DE)
  • Mesto Bydgoszcz (PL)
  • Združenje Kulturno-inovacijski kompetenčni center (HU)
  • Mesto Rijeka (HR)
  • Mesto Usti Nad Labem (CZ)
  • Regija Lombardija (IT)
  • Mesto Varšava (PL)

Proračun projekta:
Skupaj: 2.470.570,45 EUR
ERDF: 2.048.805,40 EUR
Nacionalno sofinanciranje: 421.765,05 EUR

Spletna stran: Forget Heritage