Improving institutional capacities and fostering cooperation to tackle the impacts of transnational youth migration (Interreg Danube)

Projekt YOUMIG je bil odobren in je 85 % sofinanciran v okviru prvega razpisa transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014–2020. V Podonavju se namreč pojav migracije mladih stopnjuje ter predstavlja izziv na vseh upravnih ravneh. Pojavi, kot so spletni komunikacijski kanali in novi vzorci obnašanja, predstavljajo novo gonilo migracij in hkrati kažejo resne posledice na razvoj območij. Emigracija mladih lahko povzroči izgubo delovne sile in človeškega kapitala ob hkratnih dotokih finančnih nakazil s strani odseljenih oseb. Po drugi strani pa imigracija, v kolikor se s procesom ne upravlja pravilno, lahko privede do marginalizacije in neučinkovite uporabe človeških virov. Večina vzrokov in posledic preseljevanja mladih (15-34 let) vpliva na lokalno raven, kjer pristojne institucije večinoma niso dovolj pripravljene za obvladovanje položaja. Da bi se lahko institucije na lokalni ravni lahko primerno odzvale na izzive, ki jih prinaša migracija mladih, ter obvladovale vplive migracij, potrebujejo natančne strokovne podlage, podatke in primerna orodja. Prav zahtevnost tovrstnih izzivov je pripeljala do povezovanja statističnih uradov in akademske sfere, ki bodo postavili okvirje za koordinirane aktivnosti lokalnih skupnosti, ki se znotraj Podonavja soočajo z različnimi pojavi migracije. Projekt YOUMIG bo podprl lokalne oblasti pri vključevanju razvojnega potenciala mladih migrantov, s čimer bo doprinesel k boljšemu upravljanju in bolj konkurenčni Podonavski regiji. Cilj projekta je krepitev institucionalnih zmogljivosti lokalnih uprav, s čimer bodo izboljšale svoje lokalne baze podatkov ter bodo zmožne pripraviti kakovostne politike upravljanja s človeškim kapitalom. Tako bodo statistični uradi, akademska sfera in lokalne oblasti skozi sodelovanje pridobili kompetence za pripravo lokalnih razvojnih strategij ter predvsem transnacionalno testirana orodja za upravljanje z lokalnimi izzivi migracije mladih.

Projektni partnerji projekta so:

 • Centralni madžarski statistični urad (H)
 • Občina Szeged (H)
 • Mesto Gradec (A)
 • Inštitut za ekonomska raziskovanja (SI)
 • Mariborska razvojna agencija (SI)
 • Romunski inštitut za raziskave nacionanlnih manjšin (RO)
 • Občina Sfantu Gheorghe (RO)
 • Nacionalni inštitut za statistiko Republike Bolgarije (BG)
 • Občina Burgas (BG)
 • INFOSTAT – inštitut za informatiko in statistiko (SK)
 • Občina Bratislava-Rača (SK)
 • Statistični urad Republike Srbije (SRB)
 • Inštitut za družbene vede (SRB)
 • Občina Kanjiža (SRB)
 • Statistični urad Avstrije (AT)
 • Mesto Karlsruhe (DE)
 • Zvezni inštitut za populacijske raziskave (DE)
 • Univerza na Dunaju (AT)
 • Inštitut za vzhodne in jugovzhodne evropske študije (DE)

Vrednost projekta:
Skupaj: 2.718.853,10 EUR
ERDF: 2.311.025,14 EUR

Spletna stran: YOUMIG