Framework to IMPROVE the Integration of Patient Generated Health Data to Facilitate Value Based Healthcare (Horizon JU RIA)

Vizija mednarodnega projekta je izboljšati povezovanje zdravstvenih podatkov pacientov v ambulanti in izven nje ter njihovih izkušenj, da bi izkoristili na vrednosti temelječo zdravstveno oskrbo z izboljšanjem uporabe meritev izidov, o katerih poročajo pacienti (PROM), osebnega in javnega vključevanja (“personal and public involvement” – PPI), meritev izkušenj, o katerih poročajo pacienti (PREM), in drugih podatkov o zdravstvenem stanju pacientov (“patient-generated health data” – PGHD) za izboljšanje zdravstvenih storitev, ki omogočajo pospešene inovacije stroškovno učinkovitih in prilagojenih obravnav pacientov, ki temeljijo na natančnem vpogledu v zdravstveno stanje in možnosti zdravljenja glede na predvidljive izide, izkušnje in preference pacientov, ki so vključene za informirano odločanje pacientov, družinskih članov in zdravstvenih delavcev.

Cilj projekta IMPROVE je povečati učinkovitost digitalnega zdravstvenega varstva z uporabo podatkov o zdravstvenem stanju pacientov s pomočjo analiziranja novo razvitih načinov zdravljenja, rešitev in obravnav oskrbe v korist pacientov. Sistemi zdravstvenega varstva v EU postajajo vse bolj digitalni. Poleg tega zdravniki, farmacevti, raziskovalci, državni uradniki, politični odločevalci in drugi strokovnjaki v zdravstvenem sektorju uporabljajo in izmenjujejo veliko število zdravstvenih podatkov, povezanih s pacienti, da bi sprejemali boljše odločitve in uporabljali čim bolj učinkovito zdravljenje. Kljub temu pa kakovost izmenjave podatkov ni zadostna, saj ni standardov in učinkovitih načinov uporabe zdravstvenih podatkov o pacientih. Delovni tokovi in operativni postopki pogosto niso učinkoviti, kar povzroča težave v procesih odločanja, hkrati pa povečuje stroške zdravstvenih storitev. V projektu IMPROVE bo razvita platforma za zbiranje in izmenjavo zdravstvenih podatkov o pacientih, ki bo preizkušena v kliničnih okoljih različnih medicinskih področij, kar bo na koncu prineslo boljše rezultate za paciente. V prvi konceptualizacijski fazi projekta bodo raziskovalni in politični dokumenti (članki) analizirani z uporabo programske opreme, ki temelji na umetni inteligenci, s čimer bo vzpostavljeno stanje (znanstvenih) raziskav o učinkoviti uporabi zdravstvenih podatkov o pacientih.

V drugi fazi bodo značilnosti platforme opredeljene v obsežnem sodelovanju s pacienti, zdravstvenimi delavci, raziskovalci, oblikovalci politik, državljani, združenji in ponudniki storitev. Na uporabnika osredotočen pristop oblikovanja, uporabljen v projektu, upošteva razumevanje, da je treba v vse vrste trajnostnih razvojnih procesov že od samega začetka vključiti ustrezne zainteresirane strani. Po podrobni analizi zgodovinskih podatkov različnih konzorcijskih partnerjev bodo izvedene študije primerov na področjih onkologije, oftalmologije, kardiovaskularne medicine in nevrologije, da bi zbrali ustrezna spoznanja. Rezultati teh študij primerov bodo omogočili uspešno izvajanje platforme IMPROVE.

V projektu sodeluje 27 partnerjev iz EU, ki prihajajo tako iz javnega sektorja kot tudi iz gospodarstva. Skupni proračun projekta je 17.115.801,25 EUR, od tega Evropska unija prispeva 10.313.760,50 EUR.

Vodenje projekta je v pristojnosti Politehniške univerze v Madridu (Universidad Politécnica de Madrid), spletna stran projekta pa se nahaja na povezavi https://www.ihi-improve.eu/