Excellence for integrated heritage management in central Europe (Interreg Central Europe)

Poškodovane in zanemarjene zgodovinske zgradbe, ki že leta niso bile obnovljene ali so zapuščene, so skupna značilnost celotne Srednje Evrope. Upoštevaje ta izziv, ki je obenem okrepljen s pomanjkanjem javnega in strateškega financiranja, projekt ForHeritage spodbuja odličnost pri upravljanju dediščine z izkoriščanjem obstoječega znanja iz prejšnjih projektov, povezanih s celostnimi pristopi za učinkovito upravljanje kulturne dediščine in stavb. Ti integrirani pristopi predstavljajo uporabo inovativnih orodij, razvitih v štirih že zaključenih EU projektih (FORGET HERITAGE, RESTAURA, IFISE, CLIC): med drugim so to modeli in načrti upravljanja, smernice za vključevanje državljanov, najsodobnejši finančni instrumenti, modeli javno-zasebnih partnerstev, krožno financiranje in poslovni modeli. Kompleksnost in novost teh orodij v preteklosti ni omogočala njihove praktične uporabe. Projekt ForHeritage izkorišča potencial obstoječih orodij in izkušenj, ki delujejo po pristopu od zgoraj-navzdol, s čimer prispeva h konkretizaciji rezultatov v prakso regij. Projekt ForHeritage z osredotočenjem na socio-ekonomske vidike upravljanja poskuša zapolniti vrzel v zvezi z zmogljivostjo regionalnih in lokalnih akterjev, odgovornih za upravljanje dediščine. Pri tem so pomembni tehnični vidiki ohranjanja, vendar je obenem treba izboljšati tudi upravljalski in socio-ekonomski pristop k dediščini, saj je v nasprotnem primeru propadanje dediščine skorajda neizogibno. Projekt ForHeritage združuje 8 partnerjev iz štirih držav Srednje Evrope, in sicer Hrvaške, Italije, Poljske in Slovenije. V vsaki od teh držav partnerji lokalne oz. regionalne oblasti in podpornih institucij sodelujejo z namenom izkoriščanja rezultatov iz prejšnjih projektov EU, katerih izvajanje na lokalni ravni ostaja pod pričakovanji, zato je potrebno nadnacionalno sodelovanje. Projekt bo trajal od 1. marca 2020 do 28. februarja 2022.

Projektni partnerji so: Zahodno Pomerjansko vojvodstvo (PL) – vodilni partner, Fundacija za varstvo krajine (PL), Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (SI), Inštitut za ekonomska raziskovanja (SI), Mesto Rijeka (HR), Inštitut za razvoj in mednarodne odnose (HR), Finpiemonte (IT), Mesto Cuneo (IT).

Vrednost projekta:
Skupaj: 867.925,00 EUR (IER: 115.900,00 EUR)
ERDF: 725.721,25 EUR (IER: 98.515,00 EUR)

Spletna stran: https://programme2014-20.interreg-central.eu/Content.Node/ForHeritage.html
Kontakt: e. Damjan Kavaš, t. + 386 1 5303 856