Determinante in učinki pozicioniranja slovenskih podjetji v globalnih verigah vrednosti