Capacity development of public and private organizations for Social Impact Bonds (Interreg Alpine Space)

Zadnja gospodarska in socialna kriza je postavila izziv tradicionalno ustaljenim vzorcem v družbenem sektorju. Omejeni finančni viri oz. njihovo krčenje ne morejo zadovoljiti naraščajočih potreb na socialnem področju, med katerimi so staranje prebivalstva, povečanje števila NEET (mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo), večje potrebe po zdravstvenih storitvah in podobno. Večji družbeni izzivi zahtevajo socialne inovacije in opredelitev nove socialne ekonomije, ki bo povezala javni, zasebni in tretji sektor. Ekonomski koncepti kapitala in naložb naj bi postali instrumenti socialne politike in bodo dali večjo vrednost javnih storitev glede na vložena sredstva.

Projekt AlpSib (Razvoj zmogljivosti javnih in zasebnih organizacij za uporabo obveznic z družbenim učinkom), ki se financira v okviru programa INTERREG Območje Alp in s trajanjem od 1. nov. 2016 do 30. apr. 2019, obravnava NEET in potrebe starejših z uvajanjem inovativnih rešitev. Projekt naj bi vplival na večja vlaganja z družbenim učinkom (SII) in se osredotoča na obveznice z družbenim učinkom (SIB). Projekt namerava pospešiti SII z vzpostavitvijo in razvojem središča za investicije z družbenim učinkom, ki bo namenjen izmenjavi znanja, usklajevanju politik in razvoju ter pomoči pri vzpostavljanju novih pobud za SII.

Projektni partnerji so:

 • Občina Pordenone (IT) – vodilni partner
 • Univerza uporabnih znanosti Vorarlberg (AT)
 • Inštitut za ekonomska raziskovanja (SI)
 • Regionalna agencija Ljubljanske urbane regije (SI)
 • Eckert School (DE)
 • Javno interesno združenje za usposabljanje in vključevanje stroke pri Akademiji v Nici (FR)
 • Next Level Association (IT)
 • Regija Valle d’Aosta (IT)
 • Pordenone tehnološki center (IT)
 • FinPiemonte S.p.a (IT)
 • Bwcon GmbH (DE)
 • Nice Metropole (FR)
 • Grozd storitvenih podjetij za oskrbo doma v regiji Provence-Alpes-Cote d’Azur (FR)
 • Mesto Augsburg (DE)

Vrednost projekta:
Skupaj: 2.152.988,00 EUR (IER: 144.000,00 EUR)
ERDF: 1.830.039,80 EUR (IER: 122.400,00 EUR)

Spletna stran: www.alpine-space.eu/alpsib
Kontakt: e. Damjan Kavaš, t. + 386 1 5303 856