Analiza zakonodaje in prakse zasebnega vlaganja v kulturo v državah EU