Analiza finančne vzdržnosti izvajanja knjižnične dejavnosti v lokalnih skupnostih