Predstavitev prispevka na svetovnem kongresu Bayesove statistike

Sodelavec Inštituta za ekonomska raziskovanja dr. Andrej Srakar bo na svetovnem kongresu Bayesove statistike, ki bo med 1. in 7. julijem 2024 potekal v Benetkah, predstavil svoj prispevek Pitman-Yor Mixtures For BART: Novel Nonparametric Prior For Bayesian Causal Inference. V prispevku razvija nov neparametričen Bayesov pristop k metodam vzročnega sklepanja.

Svetovni kongresi Bayesove statistike združenja ISBA potekajo od leta 1992, ko je poraslo zanimanje za Bayesove pristope v statistiki in ekonometriji. Na kongresu predstavljajo svoje prispevke številni mednarodno priznani statistiki in ekonometriki. Več o kongresu na https://www.unive.it/web/en/2208/home