Predstavitev prispevka na konferenci o matematičnih vidikih podatkovne znanosti

Na drugi konferenci o statistiki in podatkovni znanosti združenja Institute of Mathematical Statistics (IMS), enega dveh osrednjih mednarodnih združenj področij matematične statistike in verjetnosti, ki je potekala med 18. in 21. decembrom v Lizboni, je dr. Andrej Srakar predstavil svoj prispevek “Spectral CLTs with long memory and aging for large language and large multimodal models”. V prispevku preučuje verjetnostne vidike obsežnih jezikovnih modelov in njihovih razširitev.

Konferenca je nastala kot odziv združenja IMS na anketo med svojimi člani v letu 2021, ki so želeli večji poudarek metodam raziskovanja podatkovne znanosti in aplikacijam na področju umetne inteligence. Prva konferenca je potekala lani v Firencah.