Nadgradnja analitičnih modelov za potrebe pokojninskega sistema

Posvet Pokojninski sistem danes in jutri – vloga mikrosimulacijskih modelov

Na strokovnem posvetu, ki smo ga organizirali in izvedli 28. 3. 2023, smo predstavili mikrosimulacijske modele, razvite v okviru operacije Nadgradnja analitičnih modelov na področju pokojninskega sistema, ter razpravljali o uporabnosti mikrosimulacijskih modelov pri pripravi reform socialnih sistemov s poudarkom na pokojninski reformi. Posveta so se udeležili predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Statističnega urada Republike Slovenije, Urada za makroekonomske analize in razvoj, Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, Fiskalnega sveta, Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo ter Ekonomske fakultete v Ljubljani.