Objavljena nova monografija prvih rezultatov SHARE

Pri založbi De Gruyter je izšla sveža monografija SHARE z naslovom Social, health, and economic impacts of the COVID-19 pandemic and the epidemiological control measures, First results from SHARE Corona Waves 1 and 2. Monografija prinaša prispevke z uporabo podatkov dveh SHARE Corona anket, izvedenih v času pandemije, za analizo ekonomskih, socialnih in zdravstvenih dejavnikov in učinkov pandemije covid-19. Članek v monografiji je prispeval tudi član slovenske ekipe SHARE, dr. Andrej Srakar. V njem s pomočjo neparametričnih Bayesovih pristopov oceni različne učinke zapiranj držav (angl. lockdown) v času pandemije na prejemanje dolgotrajne oskrbe starejših in predlaga klasifikacijo treh skupin držav glede na njihove odzive. Monografija, ki je v odprtem dostopu, je dostopna na povezavi: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783111135908/html