INŠTITUT za ekonomska raziskovanja

VIZIJA IN POSLANSTVO

Vizija: do leta 2030 še povečati prepoznavnost v mednarodnem raziskovalnem prostoru.

Poslanstvo: naše poslanstvo in gonilo naših aktivnosti je ustvarjanje temeljnega znanja in izvajanje vrhunskih raziskav na področju ekonomije, ki so pomembni za trajnostni razvoj Republike Slovenije. Pri tem raziskovalna usmeritev temelji na raziskovalnem programu »Nova razvojna strategija Slovenije v EU«, ki se vsebinsko dopolnjuje z izvajanjem številnih projektov v domačem in mednarodnem okolju

NAROČNIKI

IER ima že dolgoletno tradicijo v uspešnem sodelovanju z uporabniki znanja. Pri svojem delu sledimo ciljem Slovenije v okviru Strategije razvoja 2030, s čimer smo usmerjeni v proučevanje gospodarskih, socialnih in okoljskih razvojnih dejavnikov kot tudi medgeneracijskih in prostorskih dimenzij trajnostnega razvoja in v proučevanje, razvoj in uporabo metodoloških orodij, ki omogočajo izdelavo strokovnih podlag pri izvajanju zastavljene strategije razvoja Slovenije, s čimer prispevamo k hitri in učinkoviti odzivnosti na strateške in tekoče potrebe nosilcev ekonomske politike. Tako med naše naročnike sodijo predvsem različna ministrstva, uradi, institucije regionalne in lokalne ravni ter drugi javni zavodi.

Kvalitetno delo in zmožnost prenosa pridobljenih znanj, metodologij in orodij v prakso se odraža tudi v uspešnem sodelovanju s podjetji. Desetletja delovanja na področju svetovanja in uspešno izvedeni projekti so dokaz zaupanja poslovne javnosti.

Inštitut že vrsto let sodeluje v okviru različnih konzorcijev in skupin, ki za potrebe Evropske komisije in druge naročnike pripravljajo neodvisne informacije, analize in ekspertize na področju javnih politik.

VKLJUČENOST V IZOBRAŽEVALNI PROCES

Raziskovalci Inštituta sodelujejo kot predavatelji na različnih domačih in tujih univerzah ter opravljajo mentorska usposabljanja mladih raziskovalcev.

Učinek delovanja Inštituta se odraža tudi v vzgoji vrhunskih kadrov za potrebe univerz, visokih strokovnih šol, državne uprave, slovenske diplomacije ter mednarodnih organizacij.

ŠTEVILO RAZISKOVALNIH PROJEKTOV V PRETEKLEM LETU

Raziskovalci IER so bili v letu 2021 vključeni v izvajanje 40 projektov, od tega:

  • 16 domačih projektov, pridobljenih na trgu,
  • 16 mednarodnih raziskovalnih projektov,
  • 2 temeljna projekta Agencije RS za raziskovalno dejavnost,
  • 6 projektov ciljnega raziskovalnega programa Agencije RS za raziskovalno dejavnost.


Pri projektih, razpisanih s strani Agencije RS za raziskovalno dejavnost, je bil IER nosilec pri štirih projektih ciljnega raziskovalnega programa in enem temeljnem projektu.