Predlog Nacionalne strategije za muzeje in galerije 2024–2028

Ministrstvo za kulturo razvoj muzejskega sektorja prvič načrtuje z usmerjeno sektorsko strategijo, ker je to zelo pomemben del kulture v več pogledih. Nacionalna strategija za muzeje in galerije je nastala na podlagi prej opravljenih analiz in dokumentov, ki usmerjajo razvoj muzejskega sektorja. Oprla se je na Analizo panoge muzeji, ki jo je z Inštitutom za ekonomska raziskovanja izdelal Center za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) in vsebuje tehniko strateškega načrtovanja in strateškega upravljanja (tako imenovana SWOT analiza) muzejske dejavnosti. Namen strategije je celovita prenova muzejev in sistema, v katerem danes delujejo. Ministrstvo za kulturo s strategijo želi povezati vsebinsko, tipološko, organizacijsko in po velikosti raznolike muzeje v enotno delujoč sistem, z enotnimi standardi. Spodbuditi želi muzeje k povezavi obstoječih kakovostnih programov in digitaliziranih zbirk v dobro oblikovano ponudbo za obiskovalce, vzpostaviti bolj sistemsko izobraževanje za vse raznolike poklice, ki sooblikujejo delo muzejev, in spodbuditi njihovo mednarodno sodelovanje.