Nacionalna strategija intelektualne lastnine do leta 2030

Vlada Republike Slovenije je 19. 6. 2024 sprejela prvo Nacionalno strategijo intelektualne lastnine do leta 2030. S tem Slovenija dodatno prepoznava vlogo intelektualne lastnine pri spodbujanju inovacij, ustvarjalnosti in deljenju znanja ter pomen njenega strateškega upravljanja. Inštitut za ekonomska raziskovanja je pripravil Analizo stanja na področju intelektualne lastnine v Sloveniji in sodeloval pri pripravi strategije. Več o strategiji na https://www.gov.si/novice/2024-06-19-slovenija-s-krovnim-strateskim-dokumentom-na-podrocju-intelektualne-lastnine