MLADI RAZISKOVALCI

Program usposabljanja mladih raziskovalcev s podporo Agencije RS za raziskovalno dejavnost uspešno poteka od leta 1985 dalje, in sicer z namenom kadrovsko pomladiti raziskovalne skupine in omogočiti dotok svežih idej in pristopov. Program omogoča mladim raziskovalcem, da sodelujejo pri raziskovalnem delu v času podiplomskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 

Zakaj postati mladi raziskovalec?

Darja Zabavnik: “Prednosti pridobitve statusa mladega raziskovalca se lahko opredelijo z dveh nekoliko medsebojno povezanih zornih kotov. Prvič, z zaposlitvijo v raziskovalni organizaciji so mladi raziskovalci na podlagi programa usposabljanja postopoma vključeni v raziskovalno delo na temeljnih oziroma razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih. Mladi raziskovalci na ta način pridobivajo neprecenljive izkušnje ter razvijajo dodatne kompetence za raziskovalna delovna mesta, ki so dandanes čedalje bolj iskana. Drugič, prednost statusa mladega raziskovalca, ki je vezan na nadaljevanje študija na tretji bolonjski stopnji, pa je tudi v tem, da posameznik lahko nameni več časa za lastno raziskovalno delo, ki je namenjeno pripravi doktorske disertacije, ter omogočanje dodatnega usposabljanja v tujini. Poleg tega so pri pripravi disertacije vsekakor neprecenljive tudi izkušnje, nasveti in pomoč sodelavcev, kar še dodatno vpliva na širitev znanja in poznavanja raziskovalnega področja doktorske disertacije.”

Enia Bearzotti: “Delovno mesto mladega raziskovalca je odlična priložnost za vse, ki se želijo približati svetu ekonomskih raziskav. Inštitut za ekonomska raziskovanja nam kot mladim raziskovalcem omogoča v celoti financiran doktorski študij, s katerim pridobimo poglobljeno razumevanje osnovnih ekonomskih predmetov. Pri svojem doktorskem raziskovalnem delu  razvijamo odlične analitične sposobnosti in pridobivamo izkušnje o tem, kako v praksi potekajo empirične ekonomske raziskave. Poleg tega lahko pridobimo še več delovnih izkušenj s sodelovanjem pri raziskovalnih aplikativnih projektih IER-a, kar nam omogoča, da se vključimo oziroma integriramo v delovno okolje. Delamo v tesnem stiku z izkušenimi raziskovalci, ki nam po potrebi nudijo podporo in od katerih se lahko veliko naučimo. V primeru, da želimo svoje znanje in kompetence še nadgraditi, se lahko udeležujemo dodatnih specializiranih tečajev in usposabljanj po lastni izbiri tudi v mednarodno priznanih ustanovah v tujini.”

V primeru, da vas zanima mesto mladega raziskovalca, pišite v tajništvo Inštituta na e-naslov ksenija.pekec@ier.si.

 

dr. Darja ZABAVNIK

t. +386 1 5303 866
e. darja.zabavnik@ier.si

Dr. Darja Zabavnik je bila mlada raziskovalka na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani in doktorska študentka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je uspešno zagovarjala doktorsko tezo v oktobru 2023. Njena raziskovalna dejavnost je usmerjena predvsem na ekonometrično modeliranje narodnega gospodarstva in proučevanje transmisijskih kanalov med finančnimi in realnimi sektorji.

Enia BEARZOTTI, mag.

t. +386 1 5303 838
e. enia.bearzotti@ier.si

Enia Bearzotti, mag. ekon. ved, je mlada raziskovalka na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani in doktorska študentka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njena raziskovalna dejavnost se osredotoča na ocenjevanje javnih gospodarskih politik, zlasti na preučevanje učinkov subvencij na podjetja.