KULTURA IN KREATIVNI SEKTOR

Pri našem delu uporabljamo ekonomske in ekonometrične metode za analizo dogajanj v umetnosti ter kulturnem in kreativnem sektorju. Kreativni sektor (npr. arhitektura, oblikovanje, oglaševanje, računalniške igre, kreativni turizem …), za svoje delovanje uporablja kulturo kot vložek in pri tem ustvarja proizvode in storitve, ki prispevajo k ekonomskemu, okoljskemu, socialnemu in prostorskemu razvoju gospodarstva in družbe.

Na področju kulturnega in kreativnega sektorja izvajamo bazične in aplikativne raziskave v sodelovanju z različnimi ministrstvi (MGRT, MK), Evropsko komisijo, Centrom za kreativnost in občinami. Naši sodelavci so aktivni tudi na mednarodni ravni pri delu institucij, kot so Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju (UNCTAD), Association for Cultural Economics International (ACEI), Kompendij kulturnih politik in trendov, Mednarodna organizacija za študije umetnostnega trga (TIAMSA) in urejajo mednarodne knjižne zbirke in edicije pri vodilnih tujih založbah.

Najpomembnejše aktivnosti, ki jih izvajamo, so:

 • Statistična analiza kulturnega in kreativnega sektorja
 • Analize različnih panog (oblikovanje, arhitektura, glasba, muzeji, knjižnice …)
 • Strokovna podpora odločevalcem pri pripravi strategij, akcijskih načrtov in podpornih politik
 • Oblikovanje predlogov upravljanja in financiranja zgradb kulturne dediščine
 • Podpora pri kreativno urbani regeneraciji mest
 • Ekonometrične, statistične in matematične analize pojavov in dogajanj v kulturnem sektorju
 • Ocenjevanje ekonomskih učinkov kulturnih dogodkov z metodami vzročnega sklepanja

Fotografija Nike Murovec

dr. Nika MUROVEC
Kontaktna oseba

t. +386 1 5303 832
e. nika.murovec@ier.si

PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE IN KREATIVNEGA SEKTORJA

 • Vsi projekti
 • Domači javni
 • Domači tržni
 • Tuji javni
 • Tuji tržni

PUBLIKACIJE NA PODROČJU KULTURE IN KREATIVNEGA SEKTORJA