KONKURENČNOST IN RAZVOJ

V okviru konkurenčnosti in razvoja, ki ga opredeljujeta intenzivna internacionalizacija gospodarjenja, inovativnost v vseh fazah proizvodnje ter hiter razvoj novih tehnologij, proučujemo stanje in ukrepe za izboljšanje konkurenčne sposobnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva ter izvajamo simulacije ukrepov in analiziramo posledice tekoče ekonomske politike na podlagi razvitih analitičnih orodij in baz podatkov.

Med naše pomembnejše aktivnosti sodijo:

 • letno spremljanje in analiza konkurenčnega položaja Slovenije v svetu, oblikovanje priporočil za izboljšanje konkurenčnosti ter informiranje strokovne in širše javnosti o tematiki,
 • spremljanje gospodarskih gibanj v Sloveniji in njihova primerjava z razvojem v drugih, zlasti evropskih tržnih gospodarstvih,
 • analiza posledic spremenjenih razmer, v katerih so se znašla podjetja zaradi pandemije in omejevalnih ukrepov države, na podlagi spletnih anket med slovenskimi podjetji,
 • analiza vpliva globalizacije in tehnoloških sprememb na zaposlenost v proizvodnji z uporabo obsežnega nabora podatkov na ravni industrije za države članice EU,
 • analiza lastniške strukture podjetij in vpetosti le-teh v mednarodno trgovino na podlagi podatkov o slovenskih podjetjih,
 • analiza učinkovitosti fiskalnih politik na strani povpraševanja in ponudbe v majhnem odprtem gospodarstvu z ekonometričnim modelom slovenskega gospodarstva,
 • analiza velikosti in vpliva finančnega akceleratorja na slovensko gospodarstvo ter odzivanja fiskalne politike na spremembe na finančnih trgih,
 • objavljanje znanstveno-raziskovalnih prispevkov v uglednih mednarodnih revijah, kot so Economic Modelling, Macroeconomic Dynamics, Empirica, International Review of Economics & Finance, European Journal of Law and Economics, Applied Economics, Engineering Economics, Economic Systems ter International Journal of Computational Economics and Econometrics.

dr. Boris MAJCEN
Kontaktna oseba

t. +386 1 5303 810
e. boris.majcen@ier.si

PROJEKTI NA PODROČJU KONKURENČNOSTI IN RAZVOJA

 • Vsi projekti
 • Domači javni
 • Domači tržni
 • Tuji javni
 • Tuji tržni