INFRASTRUKTURNI PROGRAM

Infrastrukturni program se usmerja predvsem v zagotavljanje informacijske infrastrukture članom programske skupine in drugim raziskovalcem Inštituta ter zunanjim uporabnikom. V sklopu infrastrukturnega programa deluje tudi mednarodni infrastrukturni program SHARE, ki ga je Slovenija uvrstila med načrt razvoja raziskovalne infrastrukture (NRRI). Podatki so že bili uporabljeni tudi za pripravo strokovnih podlag za strukturne reforme na področju pokojnin, dolgotrajne oskrbe in zdravstva.

Raziskava SHARE

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE) je interdisciplinarna mednarodna panelna baza mikropodatkov o zdravju, socialno-ekonomskem položaju ter socialnih in družinskih omrežjih približno 140.000 posameznikov, starih 50 let ali več (opravljenih je bilo približno 380.000 intervjujev). SHARE zajema 27 evropskih držav in Izrael. Ključni cilj raziskave je vzpostaviti infrastrukturo, torej bazo podatkov, ki bo raziskovalcem brezplačno omogočila raziskovanje procesov staranja prebivalstva in s tem načrtovalcem javnih politik omogočila s podatki podprto načrtovanje ustreznih politik in reform. Slovenija se je raziskavi priključila leta 2009, ko so se pričele priprave na izvajanje 4. vala raziskave. Več o slovenskem delu mednarodne raziskave lahko najdete na SHARE Slovenija strani.

 

mag. Klemen KOMAN
Vodja programa

t. +386 1 5303 870
e. klemen.koman@ier.si