Uspešno izvedena delavnica o umetni inteligenci

Dne 24. 10. 2023 se je na Inštitutu za ekonomska raziskovanja uspešno odvila delavnica »Odklenimo potencialne umetne inteligence«. Dogodka se je udeležilo skoraj 30 raziskovalcev in podpornega osebja iz projektnih pisarn projekta ROAD3P, v okviru katerega so udeleženci pridobili dragoceno znanje o uporabi orodij umetne inteligence za potrebe svojega dela.

Predavatelj Aleš Pevc, vodja tehnološke in razvojne pisarne Tehnološkega parka Ljubljana, je v svoji predstavitvi strokovno in sistematično predstavil napredna orodja umetne inteligence (ChatGPT, DALL-E, Midjourney) ter jih povezal s konkretnimi primeri njihove uporabe. S predstavitvijo delovanja orodij je bil udeležencem omogočen vpogled v širok spekter možnosti, ki jih ta orodja nudijo. Posebej je izstopala predstavitev praktičnih vidikov uporabe orodij pri pisanju projektnih predlogov in priprave različnih vizualnih podob.

Opomba: V dobršni meri je bil prispevek pripravljen s pomočjo orodja ChatGPT 3.5.