Nacionalni dan “Kaj ponuja aktualna evropska finančna perspektiva projektom kulturne dediščine”

V sredo, 29. novembra 2023, je IER v okviru projekta ROAD3P organiziral nacionalni informativni dan, namenjen predstavitvi evropskih programov, ki finančno podpirajo projekte ohranjanja, obnove in revitalizacije kulturne dediščine skladno s trendi digitalnega in zelenega družbenega prehoda.

Namen organizatorja je bil, da potencialnim prijaviteljem, ki snujejo projekte kulturne dediščine, na enem mestu omogoči, da pridobijo informacije o specifikah evropskih programov in razpisih, ki jih ti omogočajo.

Dogodek je vzbudil veliko zanimanja med različnimi ciljnimi skupinami: med udeleženci so bili zastopani predstavniki raziskovalnih in razvojnih institucij, projektnih pisarn, lokalnih skupnosti, regionalnih agencij in ostalih deležnikov na področju kulturne dediščine in trajnostnega turizma.

Številni udeleženci so se pobližje spoznali s programoma Obzorje Evropa in Ustvarjalna Evropa ter z izbranimi programi Interreg (ESPON, URBACT, drugi čezmejni in transnacionalni programi). V zaključku dneva so bili predstavljeni tudi predvideni ukrepi na področju krepitve vloge kulture in trajnostnega turizma v okviru evropske kohezijske politike in Načrta za obnovo in okrevanje.

Predstavitve programov so pokazale, da so vrste projektov, ki jih evropski programi ponujajo, zelo raznolike in se raztezajo od sofinanciranja mednarodnih raziskovalnih projektov, projektov za krepitev sposobnosti, projektov mreženja in povezovanja, izmenjave dobrih praks do projektov izdelave različnih študij in analiz ter nenazadnje do sofinanciranja nacionalnih infrastrukturnih projektov.

Predstavitve posameznih prispevkov, ki so bili predstavljeni na dogodku, si lahko ogledate in prenesete tukaj: