PODJETNIŠKO SVETOVANJE

Področje podjetniškega svetovanja vključuje tako znanstvenoraziskovalno kot poslovno svetovalno delo. Na eni strani proučujemo zakonitosti in trende, ki definirajo dogajanje na podjetniški ravni, odzivanje podjetij na aktualne izzive (npr. gospodarska kriza 2008 in pandemija covid-19), primerjamo uspešnost slovenskih s podjetji iz drugih držav ter nosilcem ekonomskih politik zagotavljamo ustrezno znanstveno in strokovno podporo pri definiranju učinkovitih strategij, politik in ukrepov. Na drugi strani lastna in druga aktualna znanstvenoraziskovalna spoznanja s poslovnim svetovanjem hitro in učinkovito prenašamo v podjetja, ki jim tako pomagamo slediti najnovejšim poslovnim trendom, izboljševati njihovo konkurenčnost in poslovne rezultate.

Ključna znanstvenoraziskovalna področja dela v zadnjih letih:

 • tehnološki razvoj in inovativnost,
 • evalvacije podjetniških projektov,
 • vključevanje slovenskih podjetij v globalne verige vrednosti,
 • socialno podjetništvo,
 • učinki gospodarske krize 2008,
 • soočanje slovenskih podjetij z izzivi pandemije covid-19 ter spremljajočih ukrepov.

 

Ključna področja poslovnega svetovanja:

 • optimizacija procesov in obvladovanje stroškov,
 • razvoj inovativnih poslovnih modelov,
 • strategije, poslovni in investicijski načrti,
 • prestrukturiranje podjetij,
 • poprevzemna integracija,
 • tržne raziskave,
 • benchmarking,
 • finančna analiza,
 • projektno vodenje,
 • izdelava strokovnih mnenj v sodnih in drugih postopkih …

dr. Janez BEŠTER
Contact person

t. +386 1 5303 848
e. janez.bester@ier.si

PROJEKTI NA PODROČJU PODJETNIŠKEGA SVETOVANJA

 • Vsi projekti
 • Domači javni
 • Domači tržni
 • Tuji javni
 • Tuji tržni

PUBLIKACIJE NA PODROČJU PODJETNIŠKEGA SVETOVANJA