Drugo skupno zasedanje RRI stičišča

Ideja o stičišču, ki predstavlja fizično in digitalno stično točko slovenskih deležnikov na področju raziskav, razvoja in inovacij, se udejanja z razvojem koncepta raziskovalno-razvojnega in inovacijskega stičišča, v katerem kot član v meddeležniških posvetovalnih skupinah aktivno sodeluje tudi IER. Dne 30. januarja 2024 je v tem okviru potekalo 2. skupno zasedanje, kjer smo z opredelitvijo vizije, poslanstva in vrednot z združenimi močmi ustvarili temelje in postavili skupna izhodišča za vzpostavitev enotne RRI sodelovalne platforme, kar bo predstavljalo jedro temelja uspeha Slovenije kot vodilne evropske inovatorke v prihodnosti.

Vizija: Soustvarjati RRI okolje za vključujoč, sodelovalen in pospešen preboj Slovenije med vodilne evropske inovatorke.​

Poslanstvo: Z učinkovitim komuniciranjem in koordinacijo deležnikov spodbujamo razvoj odličnega in mednarodno uveljavljenega znanstveno-raziskovalnega in inovacijskega ekosistema.​

Vrednote: ustvarjalnost, učinkovitost, komunikacija, sodelovanje, usmerjenost k uporabnikom.