Analiza stanja na področju intelektualne lastnine v Sloveniji

Študijo Analiza stanja na področju intelektualne lastnine v Sloveniji je pripravil IER za Urad RS za intelektualno lastnino. Analiza stanja služi kot ključna strokovna podlaga za pripravo nacionalne strategije področja intelektualne lastnine,