Fotografija s 7.EQol akademije 2023

7. EuroQol akademija v Milanu

Valentina Prevolnik Rupel in Marko Ogorevc sta se udeležila 7. EuroQol akademije v Milanu. Predstavila sta raziskavo o vrednotenju zdravja otrok in mladostnikov s strani odraslih. Odraslo prebivalstvo daje prednost zdravju otrok v primerjavi s svojim lastnim zdravjem, kar ni v skladu s stališčem, da ožji razpon vrednosti/koristnosti na lestvici zdravstvenih stanj  vodi do nižjih prioritet pri zagotavljanju zdravstvenih storitev. Glavna ugotovitev raziskave je, da vrednotenje najslabšega zdravstvenega stanja pri odraslih (5L različica) ni primerljivo z vrednotenjem najslabšega zdravstvenega stanja pri mladih (Y-3L različica). Eden od možnih razlogov za to je, da ekstremni opisi zdravja (najslabša zdravstvena stanja v Y-3L različicah v 5L različicah) niso enakovredni. Valentina Prevolnik Rupel je sodelovala tudi na sestankih Version Management Committee skupine EuroQol, katere članica je – slovenske verzije vprašalnika EQ-5D sodijo med 50 najpogosteje uporabljanih jezikovnih verzij na svetu. Vprašalnik je trenutno preveden v več kot 200 jezikov.