17. skupna konferenca združenj za računsko in finančno ekonometrijo (CFE) in za računsko in metodološko statistiko (CMStatistics) v Berlinu

Sodelavec Inštituta za ekonomska raziskovanja dr. Andrej Srakar je član znanstvenega odbora letošnje 17. mednarodne konference združenja za računsko in finančno ekonometrijo CFE, ki bo potekala med 16. in 18. decembrom 2023 v Berlinu, http://www.cfenetwork.org/CFE2023/index.php. Združenje CFE je del širše pobude metodoloških delovnih skupin ERCIM, katerih član in del delovne skupine za matematično analizo funkcijskih […]