17. skupna konferenca združenj za računsko in finančno ekonometrijo (CFE) in za računsko in metodološko statistiko (CMStatistics) v Berlinu

Sodelavec Inštituta za ekonomska raziskovanja dr. Andrej Srakar je član znanstvenega odbora letošnje 17. mednarodne konference združenja za računsko in finančno ekonometrijo CFE, ki bo potekala med 16. in 18. decembrom 2023 v Berlinu, http://www.cfenetwork.org/CFE2023/index.php. Združenje CFE je del širše pobude metodoloških delovnih skupin ERCIM, katerih član in del delovne skupine za matematično analizo funkcijskih podatkov je dr. Srakar že dlje časa.

V okviru decembrske konference bo dr. Srakar organiziral tri vabljene sekcije na teme ekonometričnih metod za analizo besedilnih podatkov, nedavnih napredkov v metodah razlike-v-razlikah v analizi vzročnosti ter ekonometričnih uporab podatkov SHARE (ki jih pripravlja skupaj s prof. dr. Giacomom Pasinijem z univerze Ca’Foscari v Benetkah).

Prva konferenca CFE-CMStatistics je potekala na univerzi v Ženevi leta 2007, od leta 2010 naprej konference potekajo vsako leto v decembru. Na konferenco je mogoče prijaviti lasten prispevek do vključno 8. septembra 2023.