VRHUNSKE RAZISKAVE

NA PODROČJU EKONOMIJE

Inštitut za ekonomska raziskovanja je samostojna raziskovalna organizacija, ki ustvarja temeljno znanje in izvaja vrhunske raziskave na področju ekonomije, pomembne za trajnostni razvoj Republike Slovenije. 

RAZISKOVALNA PODROČJA

Konkurenčnost
in razvoj

V okviru konkurenčnosti in razvoja, ki ga opredeljujeta intenzivna internacionalizacija gospodarjenja, inovativnost v vseh fazah proizvodnje ter hiter razvoj novih tehnologij, proučujemo stanje in ukrepe za izboljšanje konkurenčne sposobnosti …

Tehnološki razvoj in inovacije

Naše aktivnosti so na tem področju usmerjene v raziskovanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih (RRI) aktivnosti podjetij ter politik in ukrepov države, namenjenih spodbujanju tovrstnih aktivnosti. …

Socialna vključenost​
in pokojnine

Področje socialne vključenosti in pokojnin prispeva k spoznavanju ekonomskega položaja in socialne vključenosti (podskupin) prebivalstva in vplivu socialnovarstvene, družinske, davčne in pokojninske zakonodaje nanj  …

Zdravstvo in
dolgotrajna oskrba

Področje zdravstva in dolgotrajne oskrbe prispeva k reševanju izzivov na področju organizacije in financiranja zdravstvene obravnave in dolgotrajne oskrbe s ciljem zagotovi uporabniku (pacientu) najboljši možen izid glede na vložena sredstva.

Podjetniško svetovanje

Področje podjetniškega svetovanja vključuje tako znanstveno-raziskovalno kot poslovno svetovalno delo. Na eni strani proučujemo zakonitosti in trende, ki definirajo dogajanje na podjetniški ravni, odzivanje podjetij na aktualne izzive (npr. gospodarska kriza 2008 in pandemija covid-19) …

Trg dela in izobraževanje

Izvajamo mikroekonometrične raziskave, ki so osnovane na administrativnih in anketnih podatkih. Med izbrane novejše študije prištevamo: analizo alokacije časa in čustvene izčrpanosti med pandemijo covid-19 v Sloveniji …

Regionalni in strukturni razvoj

Raziskave s področja regionalnega in strukturnega razvoja vključujejo bazične in aplikativne raziskave, v katerih obravnavamo teoretična vprašanja razlik v razvitosti, z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod analiziramo razvojne razlike v Sloveniji in v EU …

Okolje in trajnostni
razvoj

Področje okolja in trajnostnega razvoja prispeva k reševanju izzivov trajnostnega razvoja, vključno z vrednotenjem naravnih dobrin, ocenami stroškov in koristi okoljskih politik, prizadevanjem za spodbujanje ustvarjanja zelenih tehnologij in …

Kultura in
kreativni sektor

Pri našem delu uporabljamo ekonomske in ekonometrične metode za analizo dogajanj v umetnosti ter kulturnem in kreativnem sektorju. Kreativni sektor (npr. arhitektura, oblikovanje, oglaševanje, računalniške igre, kreativni turizem) za svoje delovanje uporablja kulturo kot vložek  …

Logotip IER

AKTUALNO

Srečanje EU-Japan Region-to-Region Innovation Cooperation

Dr. Damjan Kavaš in dr. Nika Murovec sta v okviru sodelovanja med Evropsko unijo in Japonsko kot strokovnjaka sodelovala na EU-Japan Region-to-Region Innovation Cooperation Community of Practice Networking Meeting, ki je bilo 24. 6. 2024 v Tokiju. Na srečanju je dr. Kavaš predstavil vsebino in postopek priprave Regionalne inovacijske strategije

Preberi več »