ARRS logo

Raziskovalna organizacija
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Šifra
V5-2123

Naziv projekta
Izdelava aplikativnega modela za merjenje dru┼żbenih u─Źinkov socialnih podjetij

Obdobje
1.9.2021 ÔÇô 31.8.2022

Letni obseg
1,1 FTE

Vodja
dr. Matja┼ż ─îrnigoj

Veda
Dru┼żboslovne vede / Ekonomija

Sodelujo─Źe RO
sicris.si

Vsebinski opis projekta
Merjenje dru┼żbenih u─Źinkov je kompleksna naloga, ki se je loteva premajhno ┼ítevilo organizacij. Manjka namre─Ź standardizirana in enotna metodologija merjenja, ki bi omogo─Źala enostavno merjenje in poro─Źanje ter organizacijam ne bi povzro─Źala prevelikega administrativnega bremena. Cilj predlaganega projekta je podrobneje opredeliti standarde, merila in kazalnike za merjenje in spremljanje dru┼żbenih u─Źinkov, ki jih ustvarjajo socialna podjetja, in pripraviti aplikativni model. Aplikativni model, ki bo razvit po eni strani z upo┼ítevanjem specifik slovenskega sektorja socialnih podjetij, po drugi strani pa usklajen s smernicami EU in mednarodno uveljavljenimi metodologijami in praksami merjenja dru┼żbenih u─Źinkov, bo omogo─Źal samooceno dru┼żbenih u─Źinkov za namene poro─Źanja socialnih podjetij. Zato bomo v okviru predlaganega projekta analizirali tako obstoje─Źe metodologije in prakse merjenja dru┼żbenega u─Źinka socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije v mednarodnem prostoru kot tudi specifike slovenskih socialnih podjetij, pripravili metodologijo samoocenjevanja slovenskih socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije ter izdelali navodila za implementacijo predlaganega modela merjenja dru┼żbenih u─Źinkov (glede na ugotovljeno usposobljenost sektorja) in podali priporo─Źila za implementacijo. Implementacija merjenja dru┼żbenih u─Źinkov socialnih podjetij bo prispevala k bolj┼íemu razumevanju in merjenju dru┼żbenih u─Źinkov ve─Ź dele┼żnikov tj. dr┼żavnih in javnih organov, investitorjev, uporabnikov izdelkov in storitev ter subjektov socialne ekonomije in slednjim omogo─Źila dodaten dostop do finan─Źnih virov. Tako bi lahko pomembno okrepili pomen socialnih podjetij in socialne ekonomije v dana┼ínjih gospodarstvih ter tudi bolj trajnostno naravnanega delovanja drugih ekonomskih subjektov, ki postaja norma ekonomskega delovanja v Evropi in drugod po svetu.

Klju─Źne besede: dru┼żbeni u─Źinek, trajnostni razvoj, ESG cilji, merjenje dru┼żbenih u─Źinkov, evalvacija dru┼żbenih u─Źinkov, samoocenjevanje dru┼żbenih u─Źinkov, aplikativni model za merjenje dru┼żbenih u─Źinkov, teorija sprememb, veriga vrednosti u─Źinkov, socialna podjetja, socialna ekonomija

Sestava projektne skupine
sicris.si

Faze projekta in njihova realizacija
Prva faza: Analiza merjenja dru┼żbenih u─Źinkov socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije v mednarodnem prostoru (v vsaj 3 primerljivih dr┼żavah ─Źlanicah EU)
Druga faza: Analiza mednarodnih smernic in obstoje─Źih metodologij merjenja dru┼żbenih u─Źinkov
Tretja faza: Analiza slovenskih socialnih podjetij z namenom identifikacije narave in oblike dru┼żbenih u─Źinkov, ki jih ustvarjajo in njihove sposobnosti za izvajanje merjenja
─îetrta faza: Priprava mo┼żnih modelov za ugotavljanje in merjenje dru┼żbenih u─Źinkov slovenskih socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije
Peta faza: Predlog optimalnega modela merjenja dru┼żbenih u─Źinkov za slovenski institucionalni kontekst, ki bo zaradi evropske primerljivosti usklajen z mednarodnimi dokumenti ter prilagojen razmeram in potrebam socialno podjetni┼íke prakse v Sloveniji
┼áesta faza: Opredelitev metodologije samoocenjevanja slovenskih socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije ter preverba usposobljenosti sektorja za izvedbo merjenja dru┼żbenih u─Źinkov (izvedba testiranja)
Sedma faza: Oblikovanje navodil za prakti─Źno uporabo modela merjenja dru┼żbenih u─Źinkov socialnih podjetij
Osma faza: Oblikovanje priporo─Źil za uspe┼íno implementacijo merjenja dru┼żbenih u─Źinkov

Bibliografske reference
sicris.si

Izro─Źki
>> Analiza mednarodnih smernic in obstoje─Źih metodologij merjenja dru┼żbenih u─Źinkov ter merjenja dru┼żbenih u─Źinkov socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije v mednarodnem prostoru: prenos pdf datoteke
>> Analiza slovenskih socialnih podjetij z namenom identifikacije narave in oblike dru┼żbenih u─Źinkov, ki jih ustvarjajo, in njihove sposobnosti za izvajanje merjenja: prenos pdf datoteke
>> Predlog modela za merjenje dru┼żbenih u─Źinkov socialnih podjetij: prenos pdf datoteke
>> Pilotsko testiranje aplikativnega modela za merjenje dru┼żbenih u─Źinkov socialnih podjetij: prenos pdf datoteke
>> Navodila za uporabo modela za merjenje dru┼żbenih u─Źinkov socialnih podjetij: prenos pdf datoteke
>> Model - osnovno poro─Źanje: prenos xlsm datoteke
>> Model - raz┼íirjeno poro─Źanje: prenos xlsm datoteke
>> Priporo─Źila za implementacijo merjenja in poro─Źanja o dru┼żbenih u─Źinkih socialnih podjetij: prenos pdf datoteke

Financerji